วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555


วันอังคาร  ที่  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ตอนรับและเสริฟกาแฟให้ผู้บริหารโรงเรียนต่างๆที่มาประเมินครูในโรงเรียน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง สถาบันทางสังคม
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  มีส่วนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน
4.  นักเรียนชั้น  ม.2/ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น