วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฎาคม 2555

วันพฤหัสบดี  ที่  26  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  ส่งแผนการสอนให้ครูพี่เลี้ยง
3.  สอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1  เวลา  09.30  -  10.30  น. หน่วยการเรียนรู้ที่  1-3
4.  ตรวจข้อสอบกลางภาควิชาสังคมศึกษา  ชั้น  ม.2/1
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  จัดทำข้อสอบกลางภาควิชาประวัติศาสตร์ชั้น  ม.2
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ครูพี่เลี้ยงตรวจแผนการสอน
3.  นักเรียนชั้น  ม.  2/1  ตั้งใจสอบกันทุกคน
4.  รู้ผลคะแนนสอบกลางภาคของนักเรียนชั้น  ม.2/1
5.  พร้อมในการสอนกลางภาครายวิชาประวัติศาสตร์ชั้น  ม.2
ปัญหาและการแก้ไข
                ปัญหา  นักเรียนชั้น  ม.2/1  คะแนนสอบข้อเขียนต่ำกว่าเกณฑ์    แก้ไข  ให้นักเรียนชั้น  ม.2/1  สอบแก้ตัวในข้อเขียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น