วันพุธที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 25 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  25  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  บอกแนวข้อสอบของรายวิชาสังคมศึกษา  แนวข้อสอบของรายวิชาประวัติศาสต์  และตรวจงานนักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.  ในหน่วยที่  1-3 
4.  พักละหมาดเที่ยง
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น  ม.  2/2  รู้แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษาและแนวข้อสอบประวัติศาสตร์
ปัญหา/การแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น