วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 19 กรกฎาคม 2555

             โรงเรียนปิดการเรียนการสอน  เพราะเพื่อให้ครูประจำชั้นไปเยี่ยมบ้านนักเรียน  และนักศึกษาก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมบ้านนักเรียนตามครูพี่เลี้ยงด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น