วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำนักศึกษา

ประวัตินักศึกษา
ชื่อนางสาวสุริยา  มะเย็ง  รหัส  5111116014  หลักสูตรสังคมศึกษา
โทรศัพท์  087-2877553  E-mail  s5111116014@gmail.com  เกรดเฉลี่ยสะสม  8  ภาคเรียน
อาจารย์ที่ปรึกษา
ชื่อบิดา      นายยาลี  มะย็ง      อาชีพ  รับจ้าง   โทรศัพท์  088-8324003
ชื่อมารดา  นางโนรีซา  มะมิง  อาชีพ  แม่บ้าน  โทรศัพท์  084-3962151
ภูมิลำเนาเดิม  64  ซ.12  ถ.ทรายทอง  1  ต.สุไหงโก-ลก  อ.สุไหงโก-ลก  จ.นราธิวาส  96120
คลิ๊กดูรูป