วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

โรงเรียนปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษา (โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ)โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ

                         โรงเรียนบ้านทุ่งเกราะเป็นโรงเรียนที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชชั้นปีที่  5  จำนวนทั้งหมด  11  คน  มาปฏิบัติงานวิชาชีพครูในสถานศึกษาที่นี้มีดังนี้
                          หลักสูตรสังคมศึกษาจำนวน    4  คน
                          หลักสูตรภาษาอังกฤษจำนวน  3  คน
                          หลักสูตรภาษาไทยจำนวน       2  คน
                          หลักสูตรวิทยาศาสตร์จำนวน   2  คน

ผู้บริหารโรงเรียนบ้านทุ่งเกราะ
คลิ๊กดูรูป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น