วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 11 กรฎาคม 2555

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. เดินหนังสือให้โรงเรียนเรื่อง  การสัมนาวิชาการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/1  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  วัฒนธรรมไทย
4.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
5.  เดินหนังสือเรื่อง  แจ้งระบบใหม่ในการเช็ดสลิปเงินเดือน
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
3.  นักเรียนชั้น ม.2/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.  ทำมีส่วนร่วมในงานอื่นๆของโรงเรียน
ปัญหาและการแก้ไข
-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น