วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2555

วันจันทร์  ที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2. เดินหนังสือคำสั่งเรื่อง  การจัดนิทรรศการต้อนรับเดือนรอมฏอน
3.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.เรื่องความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและที่มาของวัฒนธรรม
4.  ช่วยรองผู้อำนวยการพิมพ์แก้ไขเอกสาร
5.  พักรับประทานอาหารเที่ยงและละหมาด
6.  ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนในปพ.5
7.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/1  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง  การสถาปณาอาณาจักรอยุธยา
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
3.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
4.    มีส่วนรวมในงานอื่นๆของครูในโรงเรียน
5.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น