วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ 30 กรกฎาคม 2555


วันจันทร์  ที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  9.20  น.   เรื่อง  ปัจจัยของการออม
3.  พักเที่ยงและละหมาด
4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ นักเรียนชั้น  ม./2/2  เวลา  14.10  น. –  15.00  น.   เรื่อง ภูมิภาคเอเชียตะวันออก
ผลการปฏิบัติงาน
1.    นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น