วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 25 กันยายน 2555

วันอังคาร  ที่  25  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  09.30  น. –  10.30  น.   เรื่อง  การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
3.    ช่วยครูติดรายชื่อนักเรียนชั้น  ป.1  ที่ตัวเคื่องแท็ปแล็บ
4.     พักเที่ยงละหมาด
5.    จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้แนะแนว  นักเรียนชั้น ม.1/1  เวลา  13.30  น. –  14.30  น.  
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.    นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.    มีส่วนร่วมในงานของโรงเรียน
4.    นักเรียนชั้น ม.1/1  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหาและการแก้ไข
                -

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น