วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 24 กันยายน 2555

วันจันทร์  ที่  24  กันยายน  พ.ศ. 2555
 กิจกรรม
1.  ควบคุมนักเรียนในการเข้าแถวหน้าเสาธงตอนเช้า
2.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  08.30  น. –  09.30  น.   เรื่อง   แนวทางการปกป้องและคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค
3.  ออกข้อสอบสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
4.  พักเที่ยงและละหมาด
5.  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้น ม.2/2  เวลา  14.30  น. –  15.30  น.   เรื่อง ประวัติศาสตร์ อารยธรรมอินเดีย
ผลการปฏิบัติงาน
1.  นักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติอย่างเรียบร้อย
2.  นักเรียนชั้น ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
3.  มีข้อสอบสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ส่งทางโรงเรียน
6.  นักเรียนชั้น  ม.2/2  ตั้งใจเรียนทุกคน
ปัญหา/การแก้ไข

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น