วันอังคารที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 27-28 กันยายน 2555

                   
                      ลาหยุดกับทางโรงเรียนเพราะกลับไปทำธุระที่บ้านสุไหงโก-ลก  เป็นเวลา  2  วัน  ตั้งแต่วันที่  27-28  กันยายน  2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น